วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปังกู – 310707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปังกู

ภาษาไทย : ต. ปังกู  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Pang Ku ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310707

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.537

ลองติจูด : 103.067

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.537,103.067,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/