วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะโค – 410411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะโค

ภาษาไทย : ต. ปะโค  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Pakho ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410411

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.056

ลองติจูด : 102.896

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.056,102.896,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/