วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะเคียบ – 310202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะเคียบ

ภาษาไทย : ต. ปะเคียบ  อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

English : Pakhiap ,Khu Mueang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310202

รหัส อำเภอ : 3102

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.391

ลองติจูด : 103.054

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.391,103.054,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/