วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะอาว – 340120

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะอาว

ภาษาไทย : ต. ปะอาว  อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

English : Pa-Ao ,Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340120

รหัส อำเภอ : 3401

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.365

ลองติจูด : 104.716

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.365,104.716,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/