วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะอาว – 331017

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะอาว

ภาษาไทย : ต. ปะอาว  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Pa-Ao ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331017

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.101

ลองติจูด : 104.214

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.101,104.214,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/