วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะหลาน – 440801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะหลาน

ภาษาไทย : ต. ปะหลาน  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Palan ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440801

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.503

ลองติจูด : 103.163

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.503,103.163,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/