วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะตง – 220701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะตง

ภาษาไทย : ต. ปะตง  อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

English : Patong ,Soi Dao, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220701

รหัส อำเภอ : 2207

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.170

ลองติจูด : 102.194

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.170,102.194,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/