วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปะคำ – 311201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปะคำ

ภาษาไทย : ต. ปะคำ  อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์

English : Pakham ,Pakham, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311201

รหัส อำเภอ : 3112

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.454

ลองติจูด : 102.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.454,102.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/