วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปอแดง – 401808

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปอแดง

ภาษาไทย : ต. ปอแดง  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Po Daeng ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401808

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.950

ลองติจูด : 102.579

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.950,102.579,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/