วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปอน – 550801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปอน

ภาษาไทย : ต. ปอน  อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน

English : Pon ,Thung Chang, Nan

รหัส ตำบล : 550801

รหัส อำเภอ : 5508

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.535

ลองติจูด : 100.975

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.535,100.975,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/