วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปวนพุ – 421403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปวนพุ

ภาษาไทย : ต. ปวนพุ  อ. หนองหิน จ. เลย

English : Puan Phu ,Nong Hin, Loei

รหัส ตำบล : 421403

รหัส อำเภอ : 4214

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.031

ลองติจูด : 101.741

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.031,101.741,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/