วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปล้อง – 570403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปล้อง

ภาษาไทย : ต. ปล้อง  อ. เทิง จ. เชียงราย

English : Plong ,Thoeng, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570403

รหัส อำเภอ : 5704

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.658

ลองติจูด : 100.062

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.658,100.062,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/