วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปลวกแดง – 210601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปลวกแดง

ภาษาไทย : ต. ปลวกแดง  อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

English : Pluak Daeng ,Pluak Daeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210601

รหัส อำเภอ : 2106

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.978

ลองติจูด : 101.226

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.978,101.226,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/