วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปรุใหญ่ – 300107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปรุใหญ่

ภาษาไทย : ต. ปรุใหญ่  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Pru Yai ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300107

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.994

ลองติจูด : 102.052

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.994,102.052,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/