วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปรือ – 320504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปรือ

ภาษาไทย : ต. ปรือ  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Prue ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320504

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.645

ลองติจูด : 103.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.645,103.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/