วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาท – 330518

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาท

ภาษาไทย : ต. ปราสาท  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Prasat ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330518

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.727

ลองติจูด : 104.016

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.727,104.016,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/