วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาท – 312102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาท

ภาษาไทย : ต. ปราสาท  อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์

English : Prasat ,Ban Dan, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312102

รหัส อำเภอ : 3121

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.081

ลองติจูด : 103.217

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.081,103.217,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/