วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาททนง – 320513

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปราสาททนง

ภาษาไทย : ต. ปราสาททนง  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Prasat Thanong ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320513

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.652

ลองติจูด : 103.356

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.652,103.356,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/