วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประโคนชัย – 310701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประโคนชัย

ภาษาไทย : ต. ประโคนชัย  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Prakhon Chai ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310701

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.613

ลองติจูด : 103.081

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.613,103.081,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/