วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประทาย – 301301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประทาย

ภาษาไทย : ต. ประทาย  อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

English : Prathai ,Prathai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301301

รหัส อำเภอ : 3013

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.536

ลองติจูด : 102.724

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.536,102.724,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/