วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประทัดบุ – 320518

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประทัดบุ

ภาษาไทย : ต. ประทัดบุ  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Prathat Bu ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320518

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.727

ลองติจูด : 103.341

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.727,103.341,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/