วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประณีต – 230306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประณีต

ภาษาไทย : ต. ประณีต  อ. เขาสมิง จ. ตราด

English : Pranit ,Khao Saming, Trat

รหัส ตำบล : 230306

รหัส อำเภอ : 2303

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 12.525

ลองติจูด : 102.359

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.525,102.359,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/