วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประชาพัฒนา – 440912

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประชาพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ประชาพัฒนา  อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม

English : Pracha Phatthana ,Wapi Pathum, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440912

รหัส อำเภอ : 4409

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.816

ลองติจูด : 103.419

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.816,103.419,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/