วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ประจันตคาม – 250701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ประจันตคาม

ภาษาไทย : ต. ประจันตคาม  อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี

English : Prachantakham ,Prachantakham, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250701

รหัส อำเภอ : 2507

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.055

ลองติจูด : 101.497

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.055,101.497,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/