วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปทุม – 340107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปทุม

ภาษาไทย : ต. ปทุม  อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

English : Pathum ,Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340107

รหัส อำเภอ : 3401

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.244

ลองติจูด : 104.894

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.244,104.894,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/