วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปทุมวาปี – 471304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปทุมวาปี

ภาษาไทย : ต. ปทุมวาปี  อ. ส่องดาว จ. สกลนคร

English : Pathum Wapi ,Song Dao, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471304

รหัส อำเภอ : 4713

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.298

ลองติจูด : 103.482

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.298,103.482,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/