วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปงเตา – 520505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปงเตา

ภาษาไทย : ต. ปงเตา  อ. งาว จ. ลำปาง

English : Pong Tao ,Ngao, Lampang

รหัส ตำบล : 520505

รหัส อำเภอ : 5205

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.839

ลองติจูด : 99.927

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.839,99.927,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/