วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไร่ – 360904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไร่

ภาษาไทย : ต. บ้านไร่  อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

English : Ban Rai ,Thep Sathit, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360904

รหัส อำเภอ : 3609

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.595

ลองติจูด : 101.456

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.595,101.456,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/