วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไผ่ – 401001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไผ่

ภาษาไทย : ต. บ้านไผ่  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Ban Phai ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401001

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.119

ลองติจูด : 102.713

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.119,102.713,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/