วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไทร – 320510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไทร

ภาษาไทย : ต. บ้านไทร  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Ban Sai ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320510

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.622

ลองติจูด : 103.602

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.622,103.602,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/