วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไทย – 340411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านไทย

ภาษาไทย : ต. บ้านไทย  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Ban Thai ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340411

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.454

ลองติจูด : 104.424

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.454,104.424,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/