วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านใหม่ – 300208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านใหม่

ภาษาไทย : ต. บ้านใหม่  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Ban Mai ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300208

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.449

ลองติจูด : 102.207

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.449,102.207,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/