วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านใหม่หนองไทร – 270608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านใหม่หนองไทร

ภาษาไทย : ต. บ้านใหม่หนองไทร  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Ban Mai Nong Sai ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270608

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.715

ลองติจูด : 102.510

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.715,102.510,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/