วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโฮ่ง – 510301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโฮ่ง

ภาษาไทย : ต. บ้านโฮ่ง  อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

English : Ban Hong ,Ban Hong, Lamphun

รหัส ตำบล : 510301

รหัส อำเภอ : 5103

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.308

ลองติจูด : 98.815

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.308,98.815,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/