วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโพธิ์ – 430513

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโพธิ์

ภาษาไทย : ต. บ้านโพธิ์  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Ban Pho ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430513

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.860

ลองติจูด : 103.291

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.860,103.291,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/