วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโป่ง – 520503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโป่ง

ภาษาไทย : ต. บ้านโป่ง  อ. งาว จ. ลำปาง

English : Ban Pong ,Ngao, Lampang

รหัส ตำบล : 520503

รหัส อำเภอ : 5205

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.726

ลองติจูด : 99.886

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.726,99.886,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/