วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโปร่ง – 190804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโปร่ง

ภาษาไทย : ต. บ้านโปร่ง  อ. หนองโดน จ. สระบุรี

English : Ban Prong ,Nong Don, Saraburi

รหัส ตำบล : 190804

รหัส อำเภอ : 1908

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.716

ลองติจูด : 100.734

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.716,100.734,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/