วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโนน – 402103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโนน

ภาษาไทย : ต. บ้านโนน  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

English : Ban Non ,Sam Sung, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402103

รหัส อำเภอ : 4021

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.560

ลองติจูด : 103.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.560,103.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/