วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโต้น – 400303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโต้น

ภาษาไทย : ต. บ้านโต้น  อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

English : Ban Ton ,Phra Yuen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400303

รหัส อำเภอ : 4003

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.274

ลองติจูด : 102.751

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.274,102.751,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/