วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโคก – 402201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านโคก

ภาษาไทย : ต. บ้านโคก  อ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น

English : Ban Khok ,Khok Pho Chai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402201

รหัส อำเภอ : 4022

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.112

ลองติจูด : 102.378

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.112,102.378,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/