วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแฮด – 402401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแฮด

ภาษาไทย : ต. บ้านแฮด  อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

English : Ban Haet ,Ban Haet, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402401

รหัส อำเภอ : 4024

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.211

ลองติจูด : 102.778

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.211,102.778,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/