วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแอ่น – 501704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแอ่น

ภาษาไทย : ต. บ้านแอ่น  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

English : Ban Aen ,Doi Tao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501704

รหัส อำเภอ : 5017

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.053

ลองติจูด : 98.626

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.053,98.626,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/