วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแหวน – 501507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแหวน

ภาษาไทย : ต. บ้านแหวน  อ. หางดง จ. เชียงใหม่

English : Ban Waen ,Hang Dong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501507

รหัส อำเภอ : 5015

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.701

ลองติจูด : 98.944

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.701,98.944,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/