วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแวง – 310907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแวง

ภาษาไทย : ต. บ้านแวง  อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Waeng ,Phutthaisong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310907

รหัส อำเภอ : 3109

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.580

ลองติจูด : 102.959

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.580,102.959,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/