วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแม – 501206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแม

ภาษาไทย : ต. บ้านแม  อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

English : Ban Mae ,San Pa Tong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501206

รหัส อำเภอ : 5012

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.626

ลองติจูด : 98.854

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.626,98.854,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/