วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแมด – 341008

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแมด

ภาษาไทย : ต. บ้านแมด  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Ban Maet ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341008

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.906

ลองติจูด : 105.348

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.906,105.348,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/