วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแพ – 310203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแพ

ภาษาไทย : ต. บ้านแพ  อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Phae ,Khu Mueang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310203

รหัส อำเภอ : 3102

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.388

ลองติจูด : 103.008

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.388,103.008,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/