วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแปรง – 300807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแปรง

ภาษาไทย : ต. บ้านแปรง  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Ban Praeng ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300807

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.372

ลองติจูด : 101.809

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.372,101.809,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/