วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแท่น – 401805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแท่น

ภาษาไทย : ต. บ้านแท่น  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Ban Thaen ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401805

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.966

ลองติจูด : 102.603

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.966,102.603,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/