วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแท่น – 361101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแท่น

ภาษาไทย : ต. บ้านแท่น  อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ

English : Ban Thaen ,Ban Thaen, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361101

รหัส อำเภอ : 3611

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.405

ลองติจูด : 102.349

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.405,102.349,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/